RIWAY

“คืนแห่งเกียรติยศ” ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567

 2 เมษายน 2567
 MITEC, HALL 10 - 11

ต้อนรับการเข้าสู่ปีใหม่ RIWAY International ได้เตรียมการปฏิรูปสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อเริ่มต้นบทใหม่ในประวัติศาสตร์การเติบโตของเรา และภายใต้งานประกาศรางวัลที่จัดขึ้นที่มาเลเซียและไต้หวัน เราหวังว่างานนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมสมาชิกทุกท่าน จากประกายไฟเล็ก ๆ แปรเปลี่ยนเป็นเปลวเพลิงอันเจิดจ้า และปลดปล่อยศักยภาพของพวกเขา เพื่อจุดประกายเส้นทางสู่ความสำเร็จ เฉกเช่น เดรโค ซีท ออฟ ออนเนอร์ ที่เปิดประตูแห่งเกียรติยศ

ในที่นี้เราขอเรียนเชิญคุณมาร่วมกันต้อนรับและก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยกันอย่างจริงใจ พร้อมค้นพบเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมและพิเศษมากมายไปพร้อมกัน เราจงร่วมเป็นสักขีพยานในการผงาดขึ้นของเหล่าแชมเปี้ยน เพราะพวกเขาจะได้รับการยอมรับและยกย่องในความสำเร็จจากความโดดเด่นของพวกเขาเอง นี่ไม่เพียงแสดงออกถึงการอุทิศตนและจิตวิญญาณแห่งความบากบั่นไม่ย่อท้อของผู้นำเท่านั้น ทั้งยังคงก้าวข้ามขอบเขตและเริ่มต้นนิยามมาตรฐานใหม่ในแวดวงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



 30 มีนาคม 2567
 KAOHSIUNG ARENA

ต้อนรับการเข้าสู่ปีใหม่ RIWAY International ได้เตรียมการปฏิรูปสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อเริ่มต้นบทใหม่ในประวัติศาสตร์การเติบโตของเรา และภายใต้งานประกาศรางวัลที่จัดขึ้นที่มาเลเซียและไต้หวัน เราหวังว่างานนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมสมาชิกทุกท่าน จากประกายไฟเล็ก ๆ แปรเปลี่ยนเป็นเปลวเพลิงอันเจิดจ้า และปลดปล่อยศักยภาพของพวกเขา เพื่อจุดประกายเส้นทางสู่ความสำเร็จ เฉกเช่น เดรโค ซีท ออฟ ออนเนอร์ ที่เปิดประตูแห่งเกียรติยศ

ในที่นี้เราขอเรียนเชิญคุณมาร่วมกันต้อนรับและก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยกันอย่างจริงใจ พร้อมค้นพบเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมและพิเศษมากมายไปพร้อมกัน เราจงร่วมเป็นสักขีพยานในการผงาดขึ้นของเหล่าแชมเปี้ยน เพราะพวกเขาจะได้รับการยอมรับและยกย่องในความสำเร็จจากความโดดเด่นของพวกเขาเอง นี่ไม่เพียงแสดงออกถึงการอุทิศตนและจิตวิญญาณแห่งความบากบั่นไม่ย่อท้อของผู้นำเท่านั้น ทั้งยังคงก้าวข้ามขอบเขตและเริ่มต้นนิยามมาตรฐานใหม่ในแวดวงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง