RIWAY

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567

 25 กุมภาพันธ์ 2567
 สำนักงานใหญ่ RIWAY International

เมื่อ RIWAY International ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 พวกเราได้เรียนเชิญผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากล่าวบรรยายอย่างยอดเยี่ยมในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 1 งานสัมมนาฝึกอบรมนี้ได้ครอบคลุมถึงเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลางใต้และยุโรป นี่ไม่เพียงแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการแสวงหาความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่หยุดพักของพวกเราเช่นกัน

การยึดมั่นในพันธกิจและวิสัยทัศน์ RIWAY พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการเฉพาะของแต่ละภูมิภาค แต่ไหนแต่ไรงานสัมมนาฝึกอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ครั้งนี้ เหล่าประธานกรรมการภูมิภาคได้นำทีมวิทยากรที่โดดเด่นกว่า 120 ท่านมาแบ่งปันทัศนะประสบการณ์ของชีวิตที่หลากหลาย ผู้นำสามารถไขกุญแจสู่ความสำเร็จในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” นี้ เพื่อปลดล็อกศักยภาพส่วนบุคคล และเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จ

การอบรมครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดและกลยุทธ์ แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันและรับประกันถึงคำมั่นสัญญาในการร่วมเคียงข้างไปพร้อมกับทีม เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เราจะสืบสานความแข็งแกร่งที่สั่งสมมาตลอด 16 ปีที่ผ่านมาต่อไป และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราในการยืนหยัด การริเริ่ม และความเป็นเลิศสำหรับทุกเป้าหมายยิ่งขึ้น

วิทยากร
RIWAY Asia (South) Regional Director Ted Tan (Conductor)
Team Supreme Pegasus 9, 5 Rings Andy Saw – เรายังคงมีความรับผิดชอบ
Team Supreme Pegasus 9, 3 Rings Tan Kim Lee – การกำหนดจุดยืนของผู้ชนะ
Team Supreme Pegasus 5, 1 Ring Alain Chung – การสร้างองค์กรที่แท้จริง
Team Supreme Pegasus 5 Keith Chee – เร่ิมต้นอีกครั้ง
Team Supreme Pegasus 2, 1 Ring Adrian Ong – ความสำคัญของงานสัมมนา

 เมื่อ RIWAY International ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 พวกเราได้เรียนเชิญผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากล่าวบรรยายอย่างยอดเยี่ยมในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 1 งานสัมมนาฝึกอบรมนี้ได้ครอบคลุมถึงเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลางใต้และยุโรป นี่ไม่เพียงแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการแสวงหาความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่หยุดพักของพวกเราเช่นกัน

การยึดมั่นในพันธกิจและวิสัยทัศน์ RIWAY พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการเฉพาะของแต่ละภูมิภาค แต่ไหนแต่ไรงานสัมมนาฝึกอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ครั้งนี้ เหล่าประธานกรรมการภูมิภาคได้นำทีมวิทยากรที่โดดเด่นกว่า 120 ท่านมาแบ่งปันทัศนะประสบการณ์ของชีวิตที่หลากหลาย ผู้นำสามารถไขกุญแจสู่ความสำเร็จในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” นี้ เพื่อปลดล็อกศักยภาพส่วนบุคคล และเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จ

การอบรมครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดและกลยุทธ์ แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันและรับประกันถึงคำมั่นสัญญาในการร่วมเคียงข้างไปพร้อมกับทีม เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เราจะสืบสานความแข็งแกร่งที่สั่งสมมาตลอด 16 ปีที่ผ่านมาต่อไป และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราในการยืนหยัด การริเริ่ม และความเป็นเลิศสำหรับทุกเป้าหมายยิ่งขึ้น

19 กุมภาพันธ์ 2567
กัวลาลัมเปอร์ 

วิทยากร
RIWAY Asia (South) Regional Director Ted Tan (Conductor)
Team Supreme Pegasus 9, 6 Rings May Yang – กลับสู่จุดสูงสุด
Team Supreme Pegasus 8, 1 Ring Victor Tan – กฎเกณฑ์ของตลาด
Team Supreme Pegasus 6 Lester Ling – เป้าหมายที่อยากมีหรือต้องมี
Team Supreme Pegasus 5 Alex Chan – รูปแบบการร่วมมือที่เรียบง่าย
Team Supreme Pegasus 3 Mayber Chia – เสน่ห์ของผลิตภัณฑ์

ดูรูปเพิ่มเติมใน Facebook

 
21 กุมภาพันธ์ 2567
ยะโฮร์บาห์รู

วิทยากร
RIWAY Asia (South) Regional Director Ted Tan (Conductor)
Team Supreme Pegasus 9, 5 Rings Joe Lee – เหนือกว่าเกียรติยศ
Team Supreme Pegasus 5, 2 Rings Tan Su Thiam – ธุรกิจที่ยั่งยืน
Team Supreme Pegasus 5 Jimmy Yap – หัวใจหลักขององค์กร
Team Supreme Pegasus 5 Ong Hui Hui – เสน่ห์ของผลิตภัณฑ์
Team Supreme Pegasus 2, 1 Ring Christine Ler – One More Round

ดูรูปเพิ่มเติมใน Facebook 

23 กุมภาพันธ์ 2567
มาเลเซียตะวันออก

วิทยากร
RIWAY Asia (South) Regional Director Ted Tan
(Conductor)
Team Supreme Pegasus 9, 6 Rings David Yeo – เจตนารมณ์แรกเริ่ม
Team Supreme Pegasus 9, 1 Ring Johnson Yap – กฎเกณฑ์ของตลาด
Team Supreme Pegasus 2, 1 Ring Kason Lau – การเปลี่ยนแปลงคือการเติบโต
Team Supreme Pegasus 1 Jayden Hoo – เสน่ห์ของผลิตภัณฑ์
Team Supreme Pegasus 1 Sean Saw – การสร้างองค์กรที่แท้จริง

ดูรูปเพิ่มเติมใน Facebook

27 กุมภาพันธ์ 2567
ปีนัง

วิทยากร
RIWAY Asia (South) Regional Director Ted Tan
(Conductor)
Team Supreme Pegasus 5, 3 Rings Tan Yet Li – ชีวิตที่แตกต่าง
Team Supreme Pegasus 4, 1 Ring Lim Soon Lee – สู้สุดใจ
Team Supreme Pegasus 4 George Ng – รูปแบบการทำงานที่เรียบง่าย
Team Supreme Pegasus 3 Emisonn Lee – การลงมือทำคือหัวใจหลัก
Team Supreme Pegasus 1, 1 Ring Angie Ng – บุคลิกภาพมาก่อนทุกสิ่งอย่าง

ดูรูปเพิ่มเติมใน Facebook

 

 เมื่อ RIWAY International ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 พวกเราได้เรียนเชิญผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากล่าวบรรยายอย่างยอดเยี่ยมในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 1 งานสัมมนาฝึกอบรมนี้ได้ครอบคลุมถึงเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลางใต้และยุโรป นี่ไม่เพียงแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการแสวงหาความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่หยุดพักของพวกเราเช่นกัน

การยึดมั่นในพันธกิจและวิสัยทัศน์ RIWAY พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการเฉพาะของแต่ละภูมิภาค แต่ไหนแต่ไรงานสัมมนาฝึกอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ครั้งนี้ เหล่าประธานกรรมการภูมิภาคได้นำทีมวิทยากรที่โดดเด่นกว่า 120 ท่านมาแบ่งปันทัศนะประสบการณ์ของชีวิตที่หลากหลาย ผู้นำสามารถไขกุญแจสู่ความสำเร็จในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” นี้ เพื่อปลดล็อกศักยภาพส่วนบุคคล และเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จ

การอบรมครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดและกลยุทธ์ แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันและรับประกันถึงคำมั่นสัญญาในการร่วมเคียงข้างไปพร้อมกับทีม เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เราจะสืบสานความแข็งแกร่งที่สั่งสมมาตลอด 16 ปีที่ผ่านมาต่อไป และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราในการยืนหยัด การริเริ่ม และความเป็นเลิศสำหรับทุกเป้าหมายยิ่งขึ้น

26 กุมภาพันธ์ 2567
สุราบายา 

วิทยากร
RIWAY Asia (South) Regional Director Ted Tan
(Conductor)
Team Supreme Pegasus 4 Christopel – จุดเปลี่ยนของชีวิต
Team Supreme Pegasus 2 Borixander Cayadi – Fight! Fight! Fight!
Team Supreme Pegasus 1 Linda Kartika – การสานต่อความสำเร็จ
Team Supreme Pegasus 1 Erwin Tjua – หาเหตุผลเพื่อความสำเร็จ
Team Elite Pegasus Tomet – รากฐานของผลิตภัณฑ์

 
 
29 มกราคม 2567
เมดาน 

วิทยากร
RIWAY Asia (South) Regional Director Ted Tan
(Conductor)
Team Supreme Pegasus 2 Erwin – วิกฤติคือจุดเปลี่ยน
Team Supreme Pegasus 1 Aryanto Liangso – เรายังคงมีความรับผิดชอบ
Team Supreme Pegasus 1 Mani Welen – One More Round
Team Elite Pegasus Carlis Lukas Wijaya – โรลส์-รอยซ์ของผลิตภัณฑ์
Team Elite Pegasus Andrew – ผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล

 
31 มกราคม 2567
เปกันปารู

วิทยากร
RIWAY Asia (South) Regional Director Ted Tan
(Conductor)
Team Supreme Pegasus 9, 2 Rings Hasim – การสร้างชีวิตใหม่
Team Supreme Pegasus 1 Handri – กำหนดจุดยืนของตัวเอง
Team Supreme Pegasus 1 Peng Wie – รูปแบบธุรกิจในอุดมคติ
Team Elite Pegasus Sukamto – แค่ลงมือทำ
Team Elite Pegasus Amir – เสน่ห์ของผลิตภัณฑ์

 
 
2 กุมภาพันธ์ 2567
บาตัม

วิทยากร
RIWAY Asia (South) Regional Director Ted Tan
(Conductor)
Team Supreme Pegasus 5 Rico Lee – ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
Team Supreme Pegasus 4 Kendrick – แพลตฟอร์มความร่วมมือที่ดีที่สุด
Team Supreme Pegasus 2, 1 Ring Yanto Hia – แรงขับเคลื่อนที่ไม่หยุดยั้ง
Team Supreme Pegasus 1 Kacerun – กฎเกณฑ์ของตลาด
Team Elite Pegasus Eric – เสน่ห์ของผลิตภัณฑ์

 
4 กุมภาพันธ์ 2567
จาการ์ตา

วิทยากร
RIWAY Asia (South) Regional Director Ted Tan
(Conductor)
Team Supreme Pegasus 5 Antono – กลายเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดา
Team Supreme Pegasus 5 Ivawaty – ศักยภาพของผลิตภัณฑ์
Team Supreme Pegasus 2 Donny – กฎเกณฑ์ของตลาด
Team Supreme Pegasus 1 Henry Andrean Susanto – บุคลิกภาพมาก่อนทุกสิ่งอย่าง
Team Elite Pegasus Gery Zhang – วัฒนธรรมที่ไม่เคยเปลี่ยน

 เมื่อ RIWAY International ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 พวกเราได้เรียนเชิญผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากล่าวบรรยายอย่างยอดเยี่ยมในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 1 งานสัมมนาฝึกอบรมนี้ได้ครอบคลุมถึงเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลางใต้และยุโรป นี่ไม่เพียงแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการแสวงหาความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่หยุดพักของพวกเราเช่นกัน

การยึดมั่นในพันธกิจและวิสัยทัศน์ RIWAY พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการเฉพาะของแต่ละภูมิภาค แต่ไหนแต่ไรงานสัมมนาฝึกอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ครั้งนี้ เหล่าประธานกรรมการภูมิภาคได้นำทีมวิทยากรที่โดดเด่นกว่า 120 ท่านมาแบ่งปันทัศนะประสบการณ์ของชีวิตที่หลากหลาย ผู้นำสามารถไขกุญแจสู่ความสำเร็จในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” นี้ เพื่อปลดล็อกศักยภาพส่วนบุคคล และเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จ

การอบรมครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดและกลยุทธ์ แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันและรับประกันถึงคำมั่นสัญญาในการร่วมเคียงข้างไปพร้อมกับทีม เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เราจะสืบสานความแข็งแกร่งที่สั่งสมมาตลอด 16 ปีที่ผ่านมาต่อไป และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราในการยืนหยัด การริเริ่ม และความเป็นเลิศสำหรับทุกเป้าหมายยิ่งขึ้น

30 มกราคม 2567
ไถจง 

วิทยากร
RIWAY Asia (East) Regional Director Eric Chen (Conductor)
Team Supreme Pegasus 9, 5 Rings Chiu Yen Hao – ศักยภาพทางการตลาด
Team Supreme Pegasus 7, 2 Rings Scott Fan – บุคคล
Team Supreme Pegasus 9 Rene Wan – องค์กร
Team Supreme Pegasus 9 Su Lili – แผนงาน
Team Supreme Pegasus 8 Yang Ching Huang – ระบบ

ดูรูปเพิ่มเติมใน Facebook

 
31 มกราคม 2567
ไทเป

วิทยากร
RIWAY Asia (East) Regional Director Eric Chen (Conductor)
Team Supreme Pegasus 9, 7 Rings Feng Yu En – ความสามารถในการแข่งขัน
Team Supreme Pegasus 9, 2 Rings Sky Chang – การปฏิบัติ
Team Supreme Pegasus 7, 1 Ring He Hai Yu – ความสามัคคี
Team Supreme Pegasus 5, 2 Rings Chiu Cheng Hsiu – อิทธิพล
Team Supreme Pegasus 6, 1 Ring Chen Tung Li – กำลังการผลิต

ดูรูปเพิ่มเติมใน Facebook

1 กุมภาพันธ์ 2567
เกาสง

วิทยากร
RIWAY Asia (East) Regional Director Eric Chen (Conductor)
Team Supreme Pegasus 9, 2 Rings Lin Chin Ying – มองภาพใหญ่
Team Supreme Pegasus 9, 2 Rings Koo Thiam Chai – มุมมองสากล
Team Supreme Pegasus 9, 2 Rings He Ling Li – มุมมองเรื่องของชีวิต
Team Supreme Pegasus 9 Yang Kun Ming – มุมมองเรื่องเวลา
Team Supreme Pegasus 5 Bobo Chen – มุมมองเรื่องการเงิน

ดูรูปเพิ่มเติมใน Facebook

 

 เมื่อ RIWAY International ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 พวกเราได้เรียนเชิญผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากล่าวบรรยายอย่างยอดเยี่ยมในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 1 งานสัมมนาฝึกอบรมนี้ได้ครอบคลุมถึงเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลางใต้และยุโรป นี่ไม่เพียงแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการแสวงหาความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่หยุดพักของพวกเราเช่นกัน

การยึดมั่นในพันธกิจและวิสัยทัศน์ RIWAY พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการเฉพาะของแต่ละภูมิภาค แต่ไหนแต่ไรงานสัมมนาฝึกอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ครั้งนี้ เหล่าประธานกรรมการภูมิภาคได้นำทีมวิทยากรที่โดดเด่นกว่า 120 ท่านมาแบ่งปันทัศนะประสบการณ์ของชีวิตที่หลากหลาย ผู้นำสามารถไขกุญแจสู่ความสำเร็จในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” นี้ เพื่อปลดล็อกศักยภาพส่วนบุคคล และเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จ

การอบรมครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดและกลยุทธ์ แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันและรับประกันถึงคำมั่นสัญญาในการร่วมเคียงข้างไปพร้อมกับทีม เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เราจะสืบสานความแข็งแกร่งที่สั่งสมมาตลอด 16 ปีที่ผ่านมาต่อไป และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราในการยืนหยัด การริเริ่ม และความเป็นเลิศสำหรับทุกเป้าหมายยิ่งขึ้น

5 กุมภาพันธ์ 2567
มะนิลา

วิทยากร
General Manager, RIWAY Philippines James Cheong (Conductor)
Team Supreme Pegasus 3, 1 Ring Raymond Thong – กลไกของธุรกิจ
Team Supreme Pegasus 3 Elizabeth – เสน่ห์ของ PURTIER
Team Supreme Pegasus 2 Lindy Lou Valendez – การดำเนินการประชุม
Team Supreme Pegasus 2 Jude Lawrence Teng Atienza – กฎเกณฑ์ของตลาด
Team Elite Pegasus Jeddah Lyn Monte – ความจริงของสายงาน

ดูรูปเพิ่มเติมใน Facebook 

 
6 กุมภาพันธ์ 2567
เซบู

วิทยากร
General Manager, RIWAY Philippines James Cheong (Conductor)
Team Supreme Pegasus 7 Faith Ann – แนวทางการขยายธุรกิจสู่ตลาดสากล
Team Supreme Pegasus 2, 1 Ring Rex Bugcalao – การสร้างสายงาน
Team Supreme Pegasus 2 Rose Ann Lim – รากฐานที่มั่นคง
Team Supreme Pegasus 2 Whang Helen Ang – ระบบที่เรียบง่ายและสมบูรณ์แบบ
Team Elite Phoenix Jenneth Baculao – PURTIER รุ่นที่ 7

ดูรูปเพิ่มเติมใน Facebook

 

 เมื่อ RIWAY International ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 พวกเราได้เรียนเชิญผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากล่าวบรรยายอย่างยอดเยี่ยมในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 1 งานสัมมนาฝึกอบรมนี้ได้ครอบคลุมถึงเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลางใต้และยุโรป นี่ไม่เพียงแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการแสวงหาความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่หยุดพักของพวกเราเช่นกัน

การยึดมั่นในพันธกิจและวิสัยทัศน์ RIWAY พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการเฉพาะของแต่ละภูมิภาค แต่ไหนแต่ไรงานสัมมนาฝึกอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ครั้งนี้ เหล่าประธานกรรมการภูมิภาคได้นำทีมวิทยากรที่โดดเด่นกว่า 120 ท่านมาแบ่งปันทัศนะประสบการณ์ของชีวิตที่หลากหลาย ผู้นำสามารถไขกุญแจสู่ความสำเร็จในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” นี้ เพื่อปลดล็อกศักยภาพส่วนบุคคล และเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จ

การอบรมครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดและกลยุทธ์ แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันและรับประกันถึงคำมั่นสัญญาในการร่วมเคียงข้างไปพร้อมกับทีม เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เราจะสืบสานความแข็งแกร่งที่สั่งสมมาตลอด 16 ปีที่ผ่านมาต่อไป และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราในการยืนหยัด การริเริ่ม และความเป็นเลิศสำหรับทุกเป้าหมายยิ่งขึ้น

17 กุมภาพันธ์ 2567
โอซากะ

วิทยากร
RIWAY Asia (East) Regional Director Eric Chen (Conductor)
Team Supreme Pegasus 4 Murashita Hideki – องค์กร
Team Supreme Pegasus 3 Tatsukawa Naomi – ระบบ
Team Supreme Pegasus 2 Hashimoto Nana – ผลิตภัณฑ์
Team Supreme Pegasus 1 Enaida Tomoko – แผนงาน
Team Supreme Pegasus 1 Asada Hiromi – ศักยภาพทางการตลาด

ดูรูปเพิ่มเติมใน Facebook

 
18 กุมภาพันธ์ 2567
โตเกียว

วิทยากร
RIWAY Asia (East) Regional Director Eric Chen (Conductor)
Team Supreme Pegasus 3 Sato Masayuki – ทำไมต้อง RIWAY
Team Supreme Pegasus 3 William Chua – การแข่งขันที่โดดเด่น
Team Supreme Pegasus 2 Okumura Toshiaki – การสร้างองค์กรที่แท้จริง
Team Supreme Pegasus 2 Tanaka Eiko – คัดลอก 100%
Team Supreme Pegasus 1 Sugane Kimie – ชนะที่การลงมือปฏิบัติ

ดูรูปเพิ่มเติมใน Facebook

 

  3 กุมภาพันธ์ 2567
 AsiaWorld-Expo

เมื่อ RIWAY International ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 พวกเราได้เรียนเชิญผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากล่าวบรรยายอย่างยอดเยี่ยมในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 1 งานสัมมนาฝึกอบรมนี้ได้ครอบคลุมถึงเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลางใต้และยุโรป นี่ไม่เพียงแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการแสวงหาความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่หยุดพักของพวกเราเช่นกัน

การยึดมั่นในพันธกิจและวิสัยทัศน์ RIWAY พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการเฉพาะของแต่ละภูมิภาค แต่ไหนแต่ไรงานสัมมนาฝึกอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ครั้งนี้ เหล่าประธานกรรมการภูมิภาคได้นำทีมวิทยากรที่โดดเด่นกว่า 120 ท่านมาแบ่งปันทัศนะประสบการณ์ของชีวิตที่หลากหลาย ผู้นำสามารถไขกุญแจสู่ความสำเร็จในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” นี้ เพื่อปลดล็อกศักยภาพส่วนบุคคล และเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จ

การอบรมครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดและกลยุทธ์ แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันและรับประกันถึงคำมั่นสัญญาในการร่วมเคียงข้างไปพร้อมกับทีม เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เราจะสืบสานความแข็งแกร่งที่สั่งสมมาตลอด 16 ปีที่ผ่านมาต่อไป และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราในการยืนหยัด การริเริ่ม และความเป็นเลิศสำหรับทุกเป้าหมายยิ่งขึ้น

วิทยากร
RIWAY Asia (East) Regional Director Eric Chen (Conductor)
Draco – Seat of Honour: Divine · Celest Zhang – กลายเป็นแชมป์เปี้ยนของตัวเอง
Team Supreme Pegasus 9, 1 Ring Yu Yueqi – อาศัยแรงอิทธิพล
Team Supreme Pegasus 9 Diane Ang – เป้าหมายที่อยากมีหรือต้องมี
Team Supreme Pegasus 5 Pan Mei – ใจกว้าง เส้นทางก็กว้างไกล
Team Supreme Pegasus 2 Poon Ching Ngan – ระบบที่เรียบง่ายและสมบูรณ์แบบ

  2 กุมภาพันธ์ 2567
 เชียงใหม่

เมื่อ RIWAY International ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 พวกเราได้เรียนเชิญผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากล่าวบรรยายอย่างยอดเยี่ยมในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 1 งานสัมมนาฝึกอบรมนี้ได้ครอบคลุมถึงเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลางใต้และยุโรป นี่ไม่เพียงแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการแสวงหาความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่หยุดพักของพวกเราเช่นกัน

การยึดมั่นในพันธกิจและวิสัยทัศน์ RIWAY พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการเฉพาะของแต่ละภูมิภาค แต่ไหนแต่ไรงานสัมมนาฝึกอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ครั้งนี้ เหล่าประธานกรรมการภูมิภาคได้นำทีมวิทยากรที่โดดเด่นกว่า 120 ท่านมาแบ่งปันทัศนะประสบการณ์ของชีวิตที่หลากหลาย ผู้นำสามารถไขกุญแจสู่ความสำเร็จในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” นี้ เพื่อปลดล็อกศักยภาพส่วนบุคคล และเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จ

การอบรมครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดและกลยุทธ์ แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันและรับประกันถึงคำมั่นสัญญาในการร่วมเคียงข้างไปพร้อมกับทีม เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เราจะสืบสานความแข็งแกร่งที่สั่งสมมาตลอด 16 ปีที่ผ่านมาต่อไป และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราในการยืนหยัด การริเริ่ม และความเป็นเลิศสำหรับทุกเป้าหมายยิ่งขึ้น

วิทยากร
RIWAY Asia (Central South) Regional Director Jacky Lim (Conductor)
Team Supreme Pegasus 5 Jenny Lim – ทัศนคติที่ถูกต้อง
Team Elite Pegasus Moei Saeswi – การท้าทายตนเอง
Team Elite Pegasus Pikul Sornkaew – กุญแจสำคัญของทีม
Team Elite Pavo Kanyawan Thitiwatthanamaneekul – กฎเกณฑ์ของตลาด
Team Elite Pavo Chatpapat Maibeaw – ช่วงเวลาของฉันที่ RIWAY

  31 มกราคม 2567
 เชียงราย

เมื่อ RIWAY International ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 พวกเราได้เรียนเชิญผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากล่าวบรรยายอย่างยอดเยี่ยมในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 1 งานสัมมนาฝึกอบรมนี้ได้ครอบคลุมถึงเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลางใต้และยุโรป นี่ไม่เพียงแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการแสวงหาความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่หยุดพักของพวกเราเช่นกัน

การยึดมั่นในพันธกิจและวิสัยทัศน์ RIWAY พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการเฉพาะของแต่ละภูมิภาค แต่ไหนแต่ไรงานสัมมนาฝึกอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ครั้งนี้ เหล่าประธานกรรมการภูมิภาคได้นำทีมวิทยากรที่โดดเด่นกว่า 120 ท่านมาแบ่งปันทัศนะประสบการณ์ของชีวิตที่หลากหลาย ผู้นำสามารถไขกุญแจสู่ความสำเร็จในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” นี้ เพื่อปลดล็อกศักยภาพส่วนบุคคล และเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จ

การอบรมครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดและกลยุทธ์ แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันและรับประกันถึงคำมั่นสัญญาในการร่วมเคียงข้างไปพร้อมกับทีม เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เราจะสืบสานความแข็งแกร่งที่สั่งสมมาตลอด 16 ปีที่ผ่านมาต่อไป และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราในการยืนหยัด การริเริ่ม และความเป็นเลิศสำหรับทุกเป้าหมายยิ่งขึ้น

วิทยากร
RIWAY Asia (Central South) Regional Director Jacky Lim (Conductor)
Team Supreme Pegasus 9, 1 Ring Tun Tun Paing – รับผิดชอบ 100%
Team Supreme Pegasus 9, 1 Ring Ohnmar Kyaw Lin – หัวใจหลักของการเป็นผู้นำ
Team Supreme Pegasus 7 Po Po Min – มุมมองสากลที่ถูกต้อง
Team Supreme Pegasus 7 Kyaw Zin Tun – การร่วมมือกับเพื่อนร่วมสายงานในอุดมคติ
Team Supreme Pegasus 2 Kyan Nam – เสน่ห์ของผลิตภัณฑ์ 5 กุมภาพันธ์ 2567
 ฮานอย

เมื่อ RIWAY International ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 พวกเราได้เรียนเชิญผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากล่าวบรรยายอย่างยอดเยี่ยมในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 1 งานสัมมนาฝึกอบรมนี้ได้ครอบคลุมถึงเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลางใต้และยุโรป นี่ไม่เพียงแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการแสวงหาความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่หยุดพักของพวกเราเช่นกัน

การยึดมั่นในพันธกิจและวิสัยทัศน์ RIWAY พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการเฉพาะของแต่ละภูมิภาค แต่ไหนแต่ไรงานสัมมนาฝึกอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ครั้งนี้ เหล่าประธานกรรมการภูมิภาคได้นำทีมวิทยากรที่โดดเด่นกว่า 120 ท่านมาแบ่งปันทัศนะประสบการณ์ของชีวิตที่หลากหลาย ผู้นำสามารถไขกุญแจสู่ความสำเร็จในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” นี้ เพื่อปลดล็อกศักยภาพส่วนบุคคล และเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จ

การอบรมครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดและกลยุทธ์ แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันและรับประกันถึงคำมั่นสัญญาในการร่วมเคียงข้างไปพร้อมกับทีม เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เราจะสืบสานความแข็งแกร่งที่สั่งสมมาตลอด 16 ปีที่ผ่านมาต่อไป และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราในการยืนหยัด การริเริ่ม และความเป็นเลิศสำหรับทุกเป้าหมายยิ่งขึ้น

วิทยากร
RIWAY Asia (Central South) Regional Director Jacky Lim (Conductor)
Team Elite Pegasus Steven Nhan – หาเหตุผลเพื่อความสำเร็จ
Team Elite Pegasus Phan Van Tao – บุคลิกภาพมาก่อนทุกสิ่งอย่าง
Team Elite Pegasus Lai Thi Ha – วิเคราะห์ RIWAY ในเชิงลึก
Team Elite Pavo Ivy Tran – การขายส่วนบุคคล VS การขายเป็นทีม
Team Elite Pavo Đào Thu Thuỷ – ชีวิตแบบไหนที่คุณเลือก

  28 มกราคม 2567
 พนมเปญ

เมื่อ RIWAY International ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 พวกเราได้เรียนเชิญผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากล่าวบรรยายอย่างยอดเยี่ยมในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 1 งานสัมมนาฝึกอบรมนี้ได้ครอบคลุมถึงเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลางใต้และยุโรป นี่ไม่เพียงแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการแสวงหาความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่หยุดพักของพวกเราเช่นกัน

การยึดมั่นในพันธกิจและวิสัยทัศน์ RIWAY พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการเฉพาะของแต่ละภูมิภาค แต่ไหนแต่ไรงานสัมมนาฝึกอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ครั้งนี้ เหล่าประธานกรรมการภูมิภาคได้นำทีมวิทยากรที่โดดเด่นกว่า 120 ท่านมาแบ่งปันทัศนะประสบการณ์ของชีวิตที่หลากหลาย ผู้นำสามารถไขกุญแจสู่ความสำเร็จในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” นี้ เพื่อปลดล็อกศักยภาพส่วนบุคคล และเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จ

การอบรมครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดและกลยุทธ์ แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันและรับประกันถึงคำมั่นสัญญาในการร่วมเคียงข้างไปพร้อมกับทีม เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เราจะสืบสานความแข็งแกร่งที่สั่งสมมาตลอด 16 ปีที่ผ่านมาต่อไป และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราในการยืนหยัด การริเริ่ม และความเป็นเลิศสำหรับทุกเป้าหมายยิ่งขึ้น

วิทยากร
RIWAY Asia (Central South) Regional Director Jacky Lim (Conductor)
Team Supreme Pegasus 1 So Pounlork – รับผิดชอบ 100%
Team Elite Pegasus Tech Dareth – บุคลิกภาพมาก่อนทุกสิ่งอย่าง
Team Elite Pegasus Horl Tannhom – ผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่
Team Elite Pavo Men Visay – ศักยภาพทางการตลาด
Team Elite Pavo Ieng Vanny – แพลตฟอร์มความร่วมมือที่ดีที่สุด

  7 กุมภาพันธ์ 2567
 วอร์ซอ

เมื่อ RIWAY International ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 พวกเราได้เรียนเชิญผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากล่าวบรรยายอย่างยอดเยี่ยมในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 1 งานสัมมนาฝึกอบรมนี้ได้ครอบคลุมถึงเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลางใต้และยุโรป นี่ไม่เพียงแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการแสวงหาความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่หยุดพักของพวกเราเช่นกัน

การยึดมั่นในพันธกิจและวิสัยทัศน์ RIWAY พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการเฉพาะของแต่ละภูมิภาค แต่ไหนแต่ไรงานสัมมนาฝึกอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ครั้งนี้ เหล่าประธานกรรมการภูมิภาคได้นำทีมวิทยากรที่โดดเด่นกว่า 120 ท่านมาแบ่งปันทัศนะประสบการณ์ของชีวิตที่หลากหลาย ผู้นำสามารถไขกุญแจสู่ความสำเร็จในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” นี้ เพื่อปลดล็อกศักยภาพส่วนบุคคล และเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จ

การอบรมครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดและกลยุทธ์ แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันและรับประกันถึงคำมั่นสัญญาในการร่วมเคียงข้างไปพร้อมกับทีม เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เราจะสืบสานความแข็งแกร่งที่สั่งสมมาตลอด 16 ปีที่ผ่านมาต่อไป และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราในการยืนหยัด การริเริ่ม และความเป็นเลิศสำหรับทุกเป้าหมายยิ่งขึ้น

วิทยากร
RIWAY International Deputy Chief Development Officer Dixie Chua (Conductor)
Team Supreme Pegasus 1 Małgorzata Dweader – ระบบ
Team Elite Phoenix Ireneusz Jan Sroka – ศักยภาพทางการตลาด
Team Elite Phoenix Beata Żaneta Miłkowska – องค์กร
Team Elite Pavo Ewa Krystyna Jasielska – ผลิตภัณฑ์
Team Elite Pavo Kamil Mateusz Łopatek – แผนงาน

  5 กุมภาพันธ์ 2567
 บูดาเปสต์

เมื่อ RIWAY International ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 พวกเราได้เรียนเชิญผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากล่าวบรรยายอย่างยอดเยี่ยมในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 1 งานสัมมนาฝึกอบรมนี้ได้ครอบคลุมถึงเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลางใต้และยุโรป นี่ไม่เพียงแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการแสวงหาความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่หยุดพักของพวกเราเช่นกัน

การยึดมั่นในพันธกิจและวิสัยทัศน์ RIWAY พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการเฉพาะของแต่ละภูมิภาค แต่ไหนแต่ไรงานสัมมนาฝึกอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ครั้งนี้ เหล่าประธานกรรมการภูมิภาคได้นำทีมวิทยากรที่โดดเด่นกว่า 120 ท่านมาแบ่งปันทัศนะประสบการณ์ของชีวิตที่หลากหลาย ผู้นำสามารถไขกุญแจสู่ความสำเร็จในงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” นี้ เพื่อปลดล็อกศักยภาพส่วนบุคคล และเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จ

การอบรมครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดและกลยุทธ์ แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันและรับประกันถึงคำมั่นสัญญาในการร่วมเคียงข้างไปพร้อมกับทีม เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เราจะสืบสานความแข็งแกร่งที่สั่งสมมาตลอด 16 ปีที่ผ่านมาต่อไป และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราในการยืนหยัด การริเริ่ม และความเป็นเลิศสำหรับทุกเป้าหมายยิ่งขึ้น

วิทยากร
RIWAY International Deputy Chief Development Officer Dixie Chua (Conductor)
Team Elite Phoenix Mária Magdolna Weldin – ระบบ
Team Elite Phoenix László Ferenc Pék – องค์กร
Team Elite Pavo Beáta Vasas – ศักยภาพทางการตลาด
Team Elite Pavo Laszlo Forgo – ผลิตภัณฑ์
Team Elite Pavo Józsefzsolt Bencze – แผนงาน