RIWAY

“การประชุมผู้นำระดับสูง” RIWAY International ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2567

 10 กรกฎาคม 2567

แขกรับเชิญ:ทีมซูพรีมเพกาซัส 5 ขึ้นไป

“การประชุมผู้นำระดับสูง” RIWAY International ไตรมาสที่ 2 ได้หวนคืนสู่แหล่งกำเนิดการผลิต PURTIER Placenta ประเทศนิวซีแลนด์อีกครั้ง หลังจากที่ห่างหายไปหลายปี ที่นี่ได้รวบรวมเหล่าผู้นำทีมซูพรีมเพกาซัส 5 ขึ้นไป เพื่อร่วมมือกับทีมผู้บริหารหลักของ RIWAY ในการวางแผนทิศทางในอนาคต พร้อมสัมผัสประสบการณ์ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง

สำหรับผู้นำที่ทุ่มเทในธุรกิจ RIWAY แล้ว การประชุมครั้งนี้นับเป็นแรงบันดาลใจอันทรงคุณค่าและมีความหมายอย่างลึกซึ้ง ผู้นำทุกท่านที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมนั้นถือเป็นเพื่อนร่วมสมาชิกที่สำคัญขององค์กรในการแบกรับภารกิจและการมีเป้าหมายร่วมกัน ขับเคลื่อนทีมด้วยการลงมือทำและมอบแนวทางให้ทีมก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

บนเส้นทางสู่การท้าทายที่ยากยิ่งขึ้น เราจงรวมกันเป็นหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการก้าวข้ามขีดจำกัดที่แข็งแกร่งกว่าเดิม เพื่อก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น