RIWAY

ฉลองเปิดสาขาใหม่ 8 สาขา ไต้หวัน

ขอแสดงความยินดีกับการเปิดสาขาใหญ่ทั้ง 8 สาขาของไต้หวัน ไทเป จงลี่ ซินจู๋ ไทจง เจียอี้ ไถ่หนาน เกาสง และฮัวเหลียน เราได้จัดพิธีเปิดของทั้ง 8 สาขาในวันเดียวกัน ทุกท่านต่างได้สัมผัสกับบรรยากาศของแต่ละสาขาจากการถ่ายทอดสดจากทุกสาขา

นับตั้งแต่ RIWAY ได้เปิดสาขาแห่งแรกที่ไทเปเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างรากฐานอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ด้วยการสนับสนุนจากเหล่าผู้นำและผู้แทนจำหน่าย เราได้เห็นจำนวนผู้นำทีมอิลิทเพกาซัสที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ

และด้วยเหตุนี้ RIWAY อินเตอร์แนชั่นแนลจึงประสบความสำเร็จขึ้นอีกขั้น และพร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 เราจะยังคงวางรากฐานอย่างแข็งแกร่งและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง