RIWAY

คืนแห่งเกียรติยศ ประจำเดือนมีนาคม 2556

 22 มีนาคม 2556
 MITC, Melaka International Trade Centre - Exhibition Hall B

งาน คืนแห่งเกียรติยศ ในไตรมาศแรกของ RIWAY จะจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม ที่เมืองมะละกา ศูนย์กลางชุมชนเก่าแก่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู สืบเนื่องจากการเปิดสาขาใหม่ที่มะละกาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา RIWAY จึงตัดสินใจจัดงาน คืนแห่งเกียรติยศขึ้นเป็นครั้งแรกในสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งนี้ เพื่อให้ผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสำคัญ

ในค่ำคืนนี้ RIWAY จะมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้นำที่มีผลงานโดดเด่น จึงถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้แทนจำหน่ายในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กัน

ในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้ เชื่อว่าผู้นำของ RIWAY จะสามรถสร้างผลงานที่น่าตื่นเต้นได้อย่างแน่นอน