RIWAY

คืนแห่งเกียรติยศ – สิงคโปร์

 24 กันยายา 2554
 One Marina Boulevard

คืนแห่งเกียรติยศประจำเดือนกันยายนจัดขึ้นที่ NTUC Center ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่าวัน (F1) ของสิงคโปร์

ผู้แทนจำหน่ายมีส่วนสำคัญในการผลักดันการเติบโตของบริษัท ดังนั้นงานคืนแห่งเกียรติยศ จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการชื่นชมความทุ่มเท มุ่งมั่นของผู้แทนจำหน่าย และมอบรางวัลเพื่อตอบแทนความสำเร็จของพวกเขา อีกทั้งงานในค่ำคืนนี้ยังเป็นเวทีในการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์แก่ผู้แทนจำหน่ายจากที่ต่างๆอีกด้วย