RIWAY

สัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำ

 15 พฤศจิกายน 2555
 Straits Quay Convention Centre (SQCC) Penang

ชีวิตของมนุษย์เรานั้นสั้นๆเพียงไม่กี่สิบปี เวลาจึงเปรียบได้กับชีวิต การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และการเรียนรู้อย่างรวดเร็วจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท RIWAY ดร. ลิม บุน ฮง จะกล่าวย้ำถึงความสำคัญของเวลาและความรวดเร็ว ในกิจกรรมสัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำ หัวข้อ “ความเร็วคือกุญแจสู่ความสำเร็จ” กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ SQCC เมืองปีนัง โดยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เป็นการตอกย้ำถึงขุมพลังที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

TOPICS

  • Products as the foundation
  • Finding Ways to Succeed
  • Be Strong, Auntie
  • Attitude Determines Altitude
  • Mindset Determines the Outcome