RIWAY

สัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำ

 15 กุมภาพันธ์ 2557
 Melaka International Trade Centre (MITC) Malaysia

สัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำ Team Elite Pegasus ที่มะละกา

นี่เป็นครั้งแรกกับการรวมตัวของ Team Elite Pegasus เพื่อแบ่งปันประสบการณ์แห่งความสำเร็จ Team Elite Pegasus หญิงคนแรกของเรา เธอจะมาแบ่งปันประสบการณ์เป็นครั้งแรก ในงานสัมมนาอบรมผู้นำ

การที่จะเป็น Team Elite Pegasus นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย อุปสรรค์และความกลัวที่คุณต้องเผชิญอยู่ทุกวันนั้นยากที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูด เราจะมาใช้โอกาสนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการเป็น Team Elite Pegasus ซึ่งจะช่วยให้หลายคนสามารถสานฝันในการก้าวขึ้นสู่ Pegasus

พร้อมกับขยับเข้าใกล้เวที ที่พวกเขาพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเป็นของตัวเองอย่างแท้จริง