RIWAY

กาลาดินเนอร์ฉลองครบรอบ 9 ปี RIWAY ไต้หวัน

 16 มีนาคม 2564
 Taipei Marriott Hotel

ในเดือนมีนาคม RIWAY ไต้หวันได้ย่างเข้าสู่ปีที่ 9 อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและมีความหมายอย่างมากสำหรับชาว RIWAY ไต้หวันทุกคน ในวันนั้นเราได้เชิญผู้นำไต้หวันในตำแหน่งทีมอิลิทขึ้นไปทุกคนมาร่วมฉลองแสดงความยินดี เพื่อสัมผัสและหวนรำลึกถึงช่วงเวลา 9 ปีที่ผ่านมาของ RIWAY ไต้หวันที่ได้ร่วมเดินทางกันมา เชื่อว่างานกาลาดินเนอร์ที่เปี่ยมด้วยความหมายครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับชาว RIWAY ไต้หวัน

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทางทุกคน ที่ร่วมกันสร้างฝันมากับเราในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา ที่ได้สร้างความสำเร็จอันเรืองรองและร่วมกันเห็นถึงการเติบโตของ RIWAY ไต้หวัน งานเลี้ยงในครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่เพียงการร่วมฉลองเท่านั้น แต่ยังเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจสำหรับชาว RIWAY ไต้หวัน อีกด้วย