RIWAY

คืนแห่งทีมอิลิท  ฮ่องกง

 วันที่: 3 ตุลาคม 2017
 18 Salisbury Road, Kowloon, Hong Kong

การรวมตัวของเหล่าทีมอิลิท; รวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

RIWAY อินเตอร์เนชั่นแนลได้รวบรวมสุดยอดผู้นำที่มากด้วยความรู้และความสามารถที่แตกต่างกันจากทุกหนแห่ง มนต์เสน่ห์ที่เปล่งประกายออกมาจากความแข็งแกร่งและความสามารถที่แท้จริง เพื่อนำพาทีมงานฝ่าฟันสู่เป้าหมายที่สูงกว่า

คืนแห่งทีมอิลิทไม่ได้เป็นเพียงงานเลี้ยงทั่วโป แต่เบื้องหลังยังมีความหมายอย่างอื่นแฝงอยู่ นั้นคือการเปิดโอกาสให้กับผู้แทนจำหน่ายและผู้นำทีมอิลิทที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เลือกที่จะฝ่าฟันความท้าทาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตนเองและนำพาทีมงานก้าวสู่เป้าหมาย

ผู้นำทีมอิลิทที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ ได้เข้าร่วมงานในค่ำคืนนี้ด้วยการแต่งกายในชุดที่สุภาพเรียบร้อย