RIWAY

การประชุมผู้นำระดับสูงที่สิงคโปร์

 3 มีนาคม 2555
 Swissotel Merchant Court

การประชุมผู้นำระดับสูงของ Riway ถือเป็นวาระสำคัญสำหรับผู้แทนจำหน่ายทุกท่านของ Riway ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ตนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

การประชุมนี้อนุญาติให้เข้าร่วมได้เฉพาะผู้นำที่เป็น Elite เพื่อพูดคุยถึงการวางแนวทางในอนาคตของ Riway กับผู้บริหารระดับสูง