RIWAY

การประชุมผู้นำระดับสูงที่ฮาวาย

 3 กันยายน 2555

การได้เดินทางไปทั่วโลกคือความฝันของผู้คนส่วนใหญ่ตั้งแต่เด็ก แต่น้อยคนนักที่จะทำความฝันนี้ให้เป็นจริง ในการร่วมงานกับ RIWAY พันธมิตรที่มีความมุ่งมั่นและไล่ตามความฝันของตนเอง จะได้รับการชื่นชมและยกย่องจาก RIWAY “การได้เดินทางไปทั่วโลกกับบริษัท” ได้สัมผัสกับชีวิตสุดพิเศษคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมงานประชุมผู้นำระดับสูง งานที่ผู้แทนจำหน่ายของ RIWAY ต่างคาดหวังที่จะมีโอกาศได้เข้าร่วม

การประชุมผู้นำระดับสูงของ RIWAY คือแรงจูงใจสำหรับผู้แทนจำหน่ายในการแสดงศักยภาพของตนเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย

ระหว่างวันที่ 3 – 8 กันยาน 2555 การประชุมผู้นำระดับสูงของ RIWAY จะเริ่มขึ้นอีกครั้งกับคุณ ที่ฮาวาย