RIWAY

การประชุมผู้นำระดับสูงในเดือนธันวาคม

 6 ธันวาคม 2555

การประชุมผู้นาระดับสูงในเดือนธันวาคม เปิดตัวบนท้องฟ้า

การประชุมผู้นำระดับสูงของ Riway จะมีการเปิดตัวบนท้องฟ้า ณ จุดที่สูงที่สุดโดยเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว สำหรับ Riway การประชุมนี้ถือเป็นงานแห่งเกียรติยศที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เครื่องบินเจ็ทส่วนตัวไม่ได้เป็นเพียงจุดเด่นของงานเท่านั้น เรายังมีผู้ร่วมงานระดับ VIP และผู้นำระดับสูงมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ถือเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษ และเชื่อว่าจะนำพา RIWAY ให้ก้าวพ้นขีดจำกัดสู่การสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งกว่า