RIWAY

การประชุมพนักงาน RIWAY International ปี 2566

RIWAY International ได้จบการประชุมพนักงานประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมาที่เขิ่นติง เมืองชายทะเลที่สวยงามในไต้หวันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

RIWAY International เชื่อมั่นในพลังแห่งความแข็งแกร่งของพนักงานและความสามัคคีของทีมเสมอมา และการประชุมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ RIWAY ในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานนั้นทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม และเป็นโอกาสทองที่ให้พนักงานจากภูมิภาคต่าง ๆ ได้มีโอกาสร่วมมือและพบปะสนทนากัน

การประชุมพนักงาน RIWAY International ปี 2566 เป็นการประชุมที่สร้างแรงบันดาลใจและทรงอิทธิพล โดยการนำพนักงานทุกคนมารวมตัวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางล่าสุดของทีมผู้บริหารหลัก และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมดูดซับความคิดความอ่านที่ทรงคุณค่าจากการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนทำงานได้อย่างไร้ที่ติในตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง และร่วมกันขับเคลื่อน RIWAY ให้ก้าวไปข้างหน้า