RIWAY

การเปิดตัวของ RIWAY ญี่ปุ่น สาขาเกียวโต

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 สาขาที่ 6 ของ RIWAY ญี่ปุ่นได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว

เกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น การเปิดสาขาที่นี่ของ RIWAY ญี่ปุ่นนั้นยังมีความหมายถึงการตั้งฐานที่มั่นของ RIWAY ในเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ผลลัพธ์ทั้งหมดนี้มาจากความพยายามที่ไม่เคยลดน้อยถอยลงของผู้นำในเกียวโต นับจากนี้ผู้นำจำต้องแบกรับความรับผิดชอบในการสนับสนุนทีมงานเพื่อวางรากฐานให้แข็งแรงและสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้กับทีมมากขึ้น การย่างเข้าสู่ปีที่ 4 ของ RIWAY ญี่ปุ่นในปี 2565 ทุกคนจะยังคงมุ่งมั่นต่อไป ทำให้ชาว RIWAY สามารถยืมแรงได้ในพื้นที่ต่าง ๆ ของญี่ปุ่น และร่วมกันต่อสู้เพื่อสร้างเป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้นต่อไป