RIWAY

RIWAY ญี่ปุ่น สาขานาโกย่าจะเปิดทำการอย่างเป็นทางการ

สาขานาโกย่า – ที่มั่นแห่งที่ 5 ของ RIWAY ญี่ปุ่น ได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 มีนาคม 2564

นาโกย่าเป็นสาขาแรกของ RIWAY ซึ่งตั้งอยู่ในภาคกลาง เป็นเมืองใหญ่และเป็นศูนย์กลางของญี่ปุ่นที่อยู่ระหว่าง 2 เส้นทางหลักของโตเกียวและโอซากะ ซึ่งในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น นาโกย่ายังเป็นสถานที่ที่ให้กำเนิดวีรบุรุษของชาติมาหลายต่อหลายคน

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทุกคนต่างได้เห็นการเติบโตที่รวดเร็วของผู้นำเมืองนาโกย่า นอกเหนือจากการแบกรับความรับผิดชอบของสายงานแล้ว พวกเขายังมีความรับผิดชอบที่สำคัญยิ่งกว่าในการปักหลักสร้างรากฐานในพื้นที่อีกด้วย สาขานาโกย่าจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตของภาคกลาง และเป็นหนึ่งฐานที่มั่นซึ่งขาดไม่ได้ที่ทำให้แผนในปี 2564 กลายเป็นจริง ขอให้เราเริ่มต้นสร้างตำนานใหม่อีกครั้งจากที่แห่งนี้