ทีมซูพรีมเพกาซัส 2

ทีมซูพรีมเพกาซัส 1, 1 วงแหวน
SU SAN
ทีมซูพรีมเพกาซัส 1, 1 วงแหวน
SAW TUN
ทีมซูพรีมเพกาซัส 1, 1 วงแหวน
HONG SU YIN
ทีมซูพรีมเพกาซัส 1, 1 วงแหวน
CHIU YEN LING
ทีมซูพรีมเพกาซัส 1, 1 วงแหวน
NONG SIYU
ทีมซูพรีมเพกาซัส 1, 1 วงแหวน
LIN CHIN JUNG
ทีมซูพรีมเพกาซัส 1, 1 วงแหวน
DANIEL LIN
ทีมซูพรีมเพกาซัส 1, 1 วงแหวน
CHEN SHU MEI
ทีมซูพรีมเพกาซัส 1, 1 วงแหวน
LIU HUIWEN
ทีมซูพรีมเพกาซัส 1, 1 วงแหวน
ZHANG ZHONGHUI
ทีมซูพรีมเพกาซัส 1, 1 วงแหวน
ADI WIJAYA
ทีมซูพรีมเพกาซัส 1, 1 วงแหวน
NURDIN
ทีมซูพรีมเพกาซัส 1, 1 วงแหวน
ANGIE NG
ทีมซูพรีมเพกาซัส 1, 1 วงแหวน
LIN TUNG PIN
ทีมซูพรีมเพกาซัส 1, 1 วงแหวน
BENNY LAU