ทีมซูพรีมเพกาซัส 3

ทีมซูพรีมเพกาซัส 2, 1 วงแหวน
LIU WEILING
ทีมซูพรีมเพกาซัส 2, 1 วงแหวน
KHAW WEI WEI
ทีมซูพรีมเพกาซัส 2, 1 วงแหวน
KASON LAU
ทีมซูพรีมเพกาซัส 2, 1 วงแหวน
YEOH POH HIOH
ทีมซูพรีมเพกาซัส 2, 1 วงแหวน
THAN LWIN
ทีมซูพรีมเพกาซัส 2, 1 วงแหวน
GARY NG
ทีมซูพรีมเพกาซัส 2, 1 วงแหวน
LU HUAN YUN
ทีมซูพรีมเพกาซัส 2, 1 วงแหวน
CHUNG PI HUI
ทีมซูพรีมเพกาซัส 2, 1 วงแหวน
HSU HSIU CHIH
ทีมซูพรีมเพกาซัส 2, 1 วงแหวน
HUANG CHIH HUI
ทีมซูพรีมเพกาซัส 2, 1 วงแหวน
WIN NAUNG
ทีมซูพรีมเพกาซัส 2, 1 วงแหวน
CHRISTINE LER