ทีมซูพรีมเพกาซัส 4

ทีมซูพรีมเพกาซัส 2, 2 วงแหวน
DATO’ ALBERT ANG
ทีมซูพรีมเพกาซัส 3, 1 วงแหวน
WANG I HSUN
ทีมซูพรีมเพกาซัส 3, 1 วงแหวน
PAULINE LEE
ทีมซูพรีมเพกาซัส 3, 1 วงแหวน
RAYMOND THONG
ทีมซูพรีมเพกาซัส 3, 1 วงแหวน
KAO WEN CHUNG 
ทีมซูพรีมเพกาซัส 3, 1 วงแหวน
ALAN KANG
ทีมซูพรีมเพกาซัส 3, 1 วงแหวน
TAN KIM SIN
ทีมซูพรีมเพกาซัส 3, 1 วงแหวน
CHI CHIN LIEN
ทีมซูพรีมเพกาซัส 4
CHIANG YUN HUNG
ทีมซูพรีมเพกาซัส 4
MURASHITA HIDEKI
ทีมซูพรีมเพกาซัส 4
WANG SZU CHI
ทีมซูพรีมเพกาซัส 4
JENNY LIM