ทีมซูพรีมเพกาซัส 5

ทีมซูพรีมเพกาซัส 4, 1 วงแหวน
LOW CHIN JOO
ทีมซูพรีมเพกาซัส 5
CARINA KANG
ทีมซูพรีมเพกาซัส 5
FENG YU TING
ทีมซูพรีมเพกาซัส 5
JAYSON SEE
ทีมซูพรีมเพกาซัส 5
DENNIS LI
ทีมซูพรีมเพกาซัส 5
GENEVIEVE CHONG
ทีมซูพรีมเพกาซัส 5
ANTONO
ทีมซูพรีมเพกาซัส 5
ROLANDO LAYON PANIT
ทีมซูพรีมเพกาซัส 5
JIMMY YAP
ทีมซูพรีมเพกาซัส 5
CHANG CHI CHEN
ทีมซูพรีมเพกาซัส 5
ALEX CHAN
ทีมซูพรีมเพกาซัส 5
JASON PANG