ทีมซูพรีมเพกาซัส 6

ทีมซูพรีมเพกาซัส 3, 3 วงแหวน
SIMON WONG
ทีมซูพรีมเพกาซัส 5, 1 วงแหวน
IRIS LIN
ทีมซูพรีมเพกาซัส 5, 1 วงแหวน
CHEN HONG LI
ทีมซูพรีมเพกาซัส 5, 1 วงแหวน
ALAIN CHUNG
ทีมซูพรีมเพกาซัส 5, 1 วงแหวน
JOY NONG
ทีมซูพรีมเพกาซัส 6
ANDY SOO
ทีมซูพรีมเพกาซัส 6
LIU YIZHI
ทีมซูพรีมเพกาซัส 6
KELVIN KUAH
ทีมซูพรีมเพกาซัส 6
WANG YI PING