ทีมซูพรีมเพกาซัส 7

ทีมซูพรีมเพกาซัส 5, 2 วงแหวน
SCOTT FAN
ทีมซูพรีมเพกาซัส 5, 2 วงแหวน
CHIU CHENG HSIU
ทีมซูพรีมเพกาซัส 5, 2 วงแหวน
TAN SU THIAM
ทีมซูพรีมเพกาซัส 7
LYDIA SHI
ทีมซูพรีมเพกาซัส 7
PENNY LEE
ทีมซูพรีมเพกาซัส 7
YANG KUN MING
ทีมซูพรีมเพกาซัส 7
PO PO MIN
ทีมซูพรีมเพกาซัส 7
FABIAN LAH