ทีมซูพรีมเพกาซัส 8

ทีมซูพรีมเพกาซัส 5, 3 วงแหวน
TAN YET LI
ทีมซูพรีมเพกาซัส 7, 1 วงแหวน
HE HAI YU