RIWAY

Právě vyšlo nové vydání časopisu „The RIWAY Magazine“ 6/2022!

Jsme v polovině roku 2022, která mezi nás přináší vítr a temná oblaka, a bez ohledu na RIWAY či svět je nutné, aby každý z nás přijal ty velké změny. S tím, jak otevírá jedna regionální pobočka za druhou, vrací se velká spousta akcí a přinášejí ještě silnějšího ducha. Ta energie, která se celou tu dobu hromadila v RIWAY a nemohla ven, se konečně dere na povrch. Využíváme příznivého větru a nabíráme správný kurs a věříme, že společnost RIWAY je předurčena k tomu, aby v dnech příštích přinášela další a další zázraky. Dovolte nám tedy, aby nové číslo časopisu „The RIWAY Magazine“ doprovázelo, zatímco vy budete svědky zrodu nové éry.

Rychlý náhled:

„Noc ocenění lídrů – Ohromná síla“ za druhé čtvrtletí – v uplynulých šesti měsících lídři ze společnosti RIWAY svou ohromnou silou překonávají spousty problémů a dávají si předsevzetí stanout v naší síni slávy na samotném vrcholu. Teď, když stanuli na vrcholu, je nejenže všichni vidí, ale oni také vyvolávají ohromné vlny na celém trhu.

„Zasedání top lídrů – Návrat těch nejlepších“ za druhé čtvrtletí – lídři na pozici Team Supreme Pegasus 5 a vyšší se znovu scházejí a díky své předvídavosti a pečlivému plánování získávají další porci sílu a připravují se na to, že budou podněcovat další a další růst.

„Regionální seminář pro vedoucí pracovníky společnosti“ – Reset zpět na nulu byl vždy důležitou součástí životního stylu společnosti RIWAY, přičemž události tohoto čtvrtletí se staly důležitým nástrojem, jenž našim lídrům pomáhá zlepšovat se. Staňme se svědky toho, jak těchto 31 seminářů a školení v 10 regionech prokáže naši neskutečnou erudici a moudrost.

„Noc Team Elite“ – RIWAY bude vždy směle kráčet kupředu, i když čelí obtížím a protivenstvím. Nikdy se totiž nebála žádné výzvy. Zdrojem takové sebedůvěry není nikdo jiný než tisíce lídrů RIWAY na pozici Team Elite. A přesně kvůli nim je každé setkání tak cenné a důležité.

V druhé polovině roku 2022 bude RIWAY dál zvyšovat své tempo, aby v překotné a neklidné době, v níž žijeme, vytvořila ještě více možností. Když budete stát tváří v tvář ohromné vzdouvající se vlně, cožpak se rozhodnete jet proti ní?

Další informace získáte, obrátíte-li se na různé pobočky společnosti RIWAY nebo si projdete aplikaci „The RIWAY Magazine“. Děkujeme.