RIWAY
コアマネジメント(本部) マネジメント(エリア)
マーケティング部 営業推進部 オペレーション部 財務部 開発部 育成部 法務部
オペレーション部

アイヴィー・シー

RIWAYインターナショナル専務取締役
オペレーション担当取締役

オペレーションの順調な運営機能を確保し、運営の改善や、商品の供給に関わるバイイング業務も担う。

 • フェミ・シュー

  RIWAYインターナショナル
  オペレーション部副代表(運営)

 • エリー・テオ

  RIWAYインターナショナル
  オペレーション部副代表(情報)

 • レイ・チャン

  RIWAYインターナショナル
  オペレーション部副代表(流通)

 • アリス・シー

  RIWAYインターナショナル
  オペレーション部副代表(生産)

Chan Chong Meng
Lim Yan Ping
Yeo Chin Yong
Lean Wei Lim
Chan Sen Haw
Raven Hue
Ingrid Chen
Peggy Ho
Vincent Foo
Jenny Chao
Lyorai Tan
Yupin Saelio
Silver Chin
Wong Yang Jie
Nikko, Alvaro
Eason Tseng
Amy Yu
Shaniea Patrice, Mollasgo
Too Sau Fung
Narimi Kobayashi
Teoh Weng Cheong
Laurenne Quan
Sarah Wu
Johnny Lin
Kwan Kai Ming
Joe Tseng
Bing Bing Chen
Wong Yee Keat
Phang Kai Xiang
Annie Liu
Mimi Huang
Lee Sze Wei
Nicholas Sia
Mei Hung
Emma Chou
Keith Bianca, Villar
Rex Tan
Ruby Hsu
Thams Loh
Ong Ming Khong
Luke Shih
Alvis Wang
Jack Zhou