RIWAY

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ – การอบรมสมาชิกขั้นพื้นฐาน” ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563

มีการเริ่มงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ของไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 ขึ้นทุกภูมิภาค เมื่อเดือนกุมภาพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ้งเน้นเนื้อหา “การอบรมสมาชิกขั้นพื้นฐาน” ที่มีเนื้อหาระดับลงลึกมากยิ่งขึ้น และวิทยากรได้คัดลอกถอดแบบเนื้อหารูปแบบการบรรยาย “การอบรมสมาชิกขั้นพื้นฐาน” จากผู้ก่อตั้ง Mr Lim Boon Hong ประธานกรรมการบริหารของ RIWAY International เพื่อหวังว่าจะสามารถถ่ายทอดข้อมูลเนื้อหาสำคัญจากการ “ฝึกอบรมวิทยากร” อย่างเต็มร้อย เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับผลประโยชน์จากการอบรมนี้อย่างเต็มล้น และ “การอบรมสมาชิกขั้นพื้นฐาน” ได้เก็บบันทึก 10 เคล็ดลับสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ สามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่งให้สมาชิกทุกท่าน และร่วมก้าวไปข้างหน้าที่กว้างใหญ่ไพศาลร่วมกับ RIWAY ต้องห้ามพลาดกับกิจกรรมนี้

บนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ได้เต็มไปด้วยความท้าท้าย แต่ผู้นำยังคงไม่เกรงกลัวที่จะก้าวไปข้างหน้า และถือโอกาสนี้ขอบคุณวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมทุกท่าน เราได้ร่วมสร้างบันทึกสถิตินี้ไปด้วยกันอย่างสำเร็จ