RIWAY

สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2017 นัดหมายกับท่านประธานอีกครั้ง

 4 เดือนพฤศจิกายน 2017
 RIWAY Malaysia Headquarters

เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เมื่อใดที่คุณหยุดการพัฒนานั้นหมายถึงคุณกำลังเดินถอยหลัง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา RIWAY อินเตอร์เนชั่นแนลได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการศึกษาเป็นอย่างมาก การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเป้าหมายหลักในชีวิตของเรา

ผู้นำในตำแหน่งไดมอนด์ 3 สตาร์ขึ้นไปเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนาอบรมภาวะผู้นำนัดหมายกับท่านประธานอีกครั้งในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดการเช่นนี้เพื่อจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม และด้วยเหตุนี้เราจึงเชื่อว่าผู้นำที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้จะไขว่คว้าโอกาสในการเรียนรู้อย่างแน่นอน

ก่อนงานสัมมนาสิ้นสุดลง ท่านประธานได้ประกาศรายชื่อวิทยากรสำหรับงานสัมมนาอบรมภาวะผู้นำใน 8

ประเทศ37แห่ง รวม 215 ท่าน  นี่คือโอกาสที่จะพิสูจน์ความสามารถของตนเองให้ทุกคนได้รับรู้ และนี่คือ

วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ของ RIWAY ด้วยวัฒนธรรมเช่นนี้ทำให้เราปลูกฝังจำนวนผู้นำที่โดดเด่นขึ้นมากมาย

เลือกให้ตัวเองเป็นผู้ถูกกระตุ้นและร่วมเรียนรู้เพื่อให้ตัวเองโดดเด่นกว่าใครๆจากงานสัมมนาอบรมภาวะผู้นำของ RIWAY