RIWAY

สัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำประจำเดือนพฤษภาคม

 4 พฤษภาคม 2556
 Grand Ballroom A-H, Level 5 Sands Expo & Convention Center 10 Bayfront Avenue

กิจกรรมสัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำประจำปี 2556 ของ Riway จัดขึ้นอย่างพิเศษโดยการเชิญบุคลากรที่มีประสบการณ์หลากหลายมาร่วมแบ่งปันเคล็ดลับเส้นทางสู่ความสำเร็จของตน งานครั้งนี้ถือว่าพิเศษกว่าครั้งก่อนๆ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปจากเดิม นอกเหนือจากการจัดงานอย่างหรูหราที่ Marina Bay Sands แล้ว ผู้จัดงานยังเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ อย่างเต็มทื่ เพื่อให้ผู้มาร่วมงานเกิดความประทับใจมากที่สุด งานครั้งนี้จัดแบ่งหัวข้อสัมมานาออกเป็น 5 หัวข้อ แบ่งบันโดยบุคลากรแต่ละท่านในหัวข้อที่แตกต่างกัน

ร่วมสร้างแรงบันดาลใจและเป้าหมายให้กับตัวเอง ผ่านการแบ่งปันที่จริงใจและตั้งใจของผู้นำของเรา ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าอายุ ภูมิหลัง เพศหรือสถานะในชีวิตไม่ใช่ตัวชี้วัดความสำเร็จของคุณ สิ่งที่คุณเลือกต่างหากที่เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของคุณเอง

แล้วคุณจะรออะไรอีกหล่ะ ให้เราได้ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้กับคุณ ตัดสินใจเข้าร่วมงานเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ที่คุณจะไม่มีวันลืม

  • Creating A Great Cause at Golden Age
  • A Fate decided by Decisiveness
  • Uprising Glory
  • Heroines of Today
  • Every Cloud has a Silver Lining