RIWAY

หลักสูตรระบบ RIWAY

 13 & 14 พฤษภาคม 2566
 Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Hall 9 - 11

วิทยากรผู้โดดเด่นมากกว่า 600 คนที่ได้รับการฝึกอบรมโดยประธานกรรมการบริหาร RIWAY International Mr Lim Boon Hong ได้ผ่านการแข่งขันมากว่า 2 เดือน และวิทยากรผู้โดดเด่น 48 คนได้เข้าสู่ “หลักสูตรระบบ RIWAY” 2 สนามสุดท้าย ในที่สุดตัวแทนวิทยากรทั้ง 12 คนก็ถือกำเนิดขึ้นซึ่งทุกคนก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้น

“หลักสูตรระบบ RIWAY” ที่ไม่เหมือนใครนี้ได้ประกาศตัวแทนวิทยากรอย่างเป็นทางการ 6 คนในงานทั้ง 2 วัน และพวกเขาได้แบ่งปันหัวข้อที่สร้างแรงบันดาลใจและมีความลึกซึ้งบนเวทีอีกครั้ง ซึ่งวิทยากรแต่ละคนได้เตรียมตัวมาอย่างเต็มที่สำหรับงานในครั้งนี้ผ่านแรงบันดาลใจและประสบการณ์จากประธานกรรมการบริหาร Mr Lim Boon Hong ของเรา เราเชื่อว่าผู้นำที่เข้าร่วมการอบรม “หลักสูตรระบบ RIWAY” ได้รับข้อมูลเชิงลึกและนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในธุรกิจและชีวิตของตนเอง ตลอดจนมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ RIWAY

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับผู้นำ 12 คนที่ได้เป็นตัวแทนวิทยากรอย่างเป็นทางการของ RIWAY เราเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันในการอบรมบรรยายเท่านั้น สิ่งสำคัญย่ิงกว่านั้นคือ โอกาสที่เราจะได้เรียนรู้จากกันและกัน รวมถึงการเติบโต หากมองไปข้างหน้า ตัวแทนวิทยากรกลุ่มนี้สามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับตนเองและผู้อื่น

ตัวแทนทางการ
Team Supreme Pegasus 9, 5 Rings (Πθ5) Andy Saw – การจัดการประชุม
Team Supreme Pegasus 9, 3 Rings (Πθ3) Joe Lee – การสร้างสายงาน
Team Supreme Pegasus 9, 2 Rings (Πθ2) Hasim – แนวทางการขยายธุรกิจสู่ตลาดสากล
Team Supreme Pegasus 8, 1 Ring (Πη1) Victor Tan – การประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
Team Supreme Pegasus 5, 2 Rings (Πε2) Chiu Cheng Hsiu – ปลูกฝังทัศนคติในการเรียนรู้
Team Supreme Pegasus 7 (Πζ) Faith Ann – ผู้ชนะที่แท้จริง
Team Supreme Pegasus 5, 1 Ring (Πε1) Alain Chung – หลักการ ABC
Team Supreme Pegasus 5 (Πε) Chang Chi Chen – การเพิ่มประสิทธิผล
Team Supreme Pegasus 4 (Πδ) Murashita Hideki – ทัศนคติคือจุดชี้วัดทุกสิ่ง
Team Supreme Pegasus 3 (Πγ) Lim Soon Lee – การปิดการขาย
Team Supreme Pegasus 2 (Πβ) William Chua – เริ่มต้นอย่างไร
Team Supreme Pegasus 2 (Πβ) Jenny Park – วิเคราะห์ RIWAY ในเชิงลึก