RIWAY

เทรน เดอะ เทรนเนอร์ – พิชิตทั่วปฐพี

 2 กุมภาพันธ์ 2566
 สำนักงานใหญ่ RIWAY International

RIWAY International ให้ความสำคัญอย่างมากกับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองมาโดยตลอด แต่ส่ิงที่พิเศษไม่เหมือนใครบนเส้นทางการเรียนรู้ของเราคือ เราไม่เคยจ้างวิทยากรจากข้างนอก เหตุผลง่าย ๆ เพราะเราเชื่อในวิทยากรที่เราฝึกฝนมา ประสบการณ์ที่เขาแบ่งปันและถ่ายทอดล้วนมาจากประสบการณ์ตรงของพวกเขา เพราะเขาเหล่านั้นคือผู้นำของเรา

เนื่องด้วยผู้นำเพกาซัสกว่า 600 คนได้รับการฝึกอบรมเป็นการส่วนตัวจากประธานกรรมการบริหาร RIWAY International Mr Lim Boon Hong งานสัมมนาอบรมครั้งสำคัญนี้จึงได้สร้างคลื่นลูกใหญ่ขึ้นในตลาด ผู้นำเหล่านี้ได้แบกรับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ ซึ่งไม่ใช่ในส่วนของการเรียนรู้เท่านั้น แต่พวกเขายังต้องนำสิ่งที่ได้คัดลอกและถ่ายทอดให้กับชาว RIWAY ทุกคน

นี่คือการพิชิตตัวเอง นี่คือการพิชิตทั่วปฐพี