RIWAY

Slavnostní otevření pobočky RIWAY Cambodia

V Phnompenhu 6. září oficiálně zahájí svůj provoz pobočka RIWAY Cambodia.

Trh Centrální Jižní Asie byl vždy považován za potenciální trh se skvělým potenciálem rozvoje. A především díky duplikaci společnosti RIWAY International a předchůdci prošlapané cestičce se v tomto regionu podařilo dokonale duplikovat modely, jež slavily úspěch v jiných regionech. Kambodžští lídři perfektně využili všeho, co se naučili, aby dosáhli významných výsledků. Kambodža je hned po Thajsku další naší důležitou pevností v regionu Centrální Jižní Asie.

Oficiální provoz kambodžské pobočky přináší našim lídrům a týmu hlavního vedení velká očekávání, ale také představuje jeden z cílů RIWAY, a totiž položit základy pevnějšímu zakotvení na trhu a stability.

Duplikace a dědictví vždy byly aspekty, jichž si RIWAY velice cenila. Základní dovednosti jsou naší vírou, stejně jako jejich správné a stálé uplatňování, protože jen tak dobudeme region a jsme schopni tutéž metodu použít i v regionech jiných. Společnost RIWAY bude dál duplikovat a dál předávat Centrální Jižní Asii zkušenosti nabyté v uplynulých 15 letech, jakož i plně spolupracovat s našimi lídry na tomto trhu, aby se Centrální Jižní Asie dostala ještě výš.