RIWAY

เปิดสาขา RIWAY กัมพูชา

RIWAY สาขากัมพูชาเปิดอย่างเป็นทางการ ณ กรุงพนมเปญ ในวันที่ 6 กันยายน 2566

ตลาดเอเชียกลางใต้มักถูกมองว่าเป็น “ตลาดที่มีศักยภาพ” ที่สามารถเติบโตได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจิตวิญญาณที่สืบสานจาก RIWAY International และการคัดลอก ซึ่งทำให้เอเชียกลางใต้คัดลอกแบบอย่างของความสำเร็จจากภูมิภาคอื่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ กัมพูชาจึงเป็นฐานที่มั่นคงและสำคัญอีกแห่งในเอเชียกลางใต้รองจากประเทศไทย

การเปิดสาขากัมพูชาอย่างเป็นทางการ ไม่เพียงทำให้ผู้นำและทีมผู้บริหารหลักในภูมิภาคนี้ต่างเต็มไปด้วยการรอคอยเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ RIWAY ในการวางรากฐานและสร้างความมั่นคงของตลาดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

การคัดลอกและการสานต่อคือจิตวิญญาณที่ RIWAY ยึดมั่นเสมอมา พวกเราทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อจะสร้างความรู้พื้นฐานให้แข็งแรง จนกว่าภูมิภาคหนึ่งจะมั่นคงแล้วค่อยคัดลอกวิธีการเดียวกันไปสู่ภูมิภาคอื่น RIWAY จะยังคงนำประสบการณ์จริงที่สั่งสมมากว่า15 ปีเพื่อคัดลอกไปยังเอเชียกลางใต้ และร่วมมืออย่างเต็มที่กับผู้นำในตลาด เพื่อนำเอเชียกลางใต้ไปสู่ยอดสูงยิ่งขึ้น