RIWAY
核心管理(总部) 管理(区域)
行销部 发展部 营运部 财务部 创构部 培训部 法务部
行销部

Claudia Ong

RIWAY 国际资深总监
行销总监
新加坡 RIWAY 总经理

计划和组织项目与活动,处理培训和网上线下的宣传媒体。

  • Cherie Wong

    RIWAY 国际行销部副总监

  • Lim Li Kuan

    RIWAY 国际行销部副总监

Keefe Lee
Lawrence Loh
Nah Kok Wah
Nate Chong
Stephy Lau
Gan Siau Yong
Lawson Liao
Liew Eng Eng
Shenny Leng
Tracy Lee
Darren Ho
Chang Ping Siang