RIWAY
核心管理(總部) 管理(區域)
行銷部 發展部 營運部 財務部 創構部 培訓部 法務部
行銷部

Claudia Ong

力匯國際資深總監
行銷總監
新加坡力匯總經理

計劃和組織項目與活動,處理培訓和網上線下的宣傳媒體。

  • Cherie Wong

    力匯國際行銷部副總監

  • Lim Li Kuan

    力匯國際行銷部副總監

Keefe Lee
Lawrence Loh
Nah Kok Wah
Nate Chong
Stephy Lau
Gan Siau Yong
Lawson Liaw
Liew Eng Eng
Tracy Lee
Darren Ho
Chang Ping Siang