RIWAY
核心管理(總部) 管理(區域)
行銷部 發展部 營運部 財務部 創構部 培訓部 法務部
行銷部

Claudia Ong

力匯國際資深總監
行銷總監
新加坡力匯總經理

計劃和組織項目與活動,處理培訓和網上線下的宣傳媒體。

  • Cherie Wong

    力匯國際行銷部副總監

  • Lim Li Kuan

    力匯國際行銷部副總監

Keefe Lee
Lawrence Loh
Nah Kok Wah
Nate Chong
Stephy Lau
Gan Siau Yong
Lawson Liaw
Liew Eng Eng
Tracy Lee
Darren Ho
Chang Ping Siang
Alex Tan