RIWAY
核心管理(總部) 管理(區域)
行銷部 發展部 營運部 財務部 創構部 培訓部 法務部
行銷部

Claudia Ong

力匯國際資深總監
行銷總監

計劃和組織項目與活動,處理培訓和網上線下的宣傳媒體。

  • Lim Li Kuan

    力匯國際行銷副總監

  • Cherie Wong

    力匯國際行銷副總監

  • Keefe Lee

    力匯國際行銷副總監

Lawrence Loh
Nah Kok Wah
Nate Chong
Stephy Lau
Gan Siau Yong
Lawson Liaw
Liew Eng Eng
Tracy Lee
Darren Ho
Chang Ping Siang
Alex Tan
Carmen Ng
Rana Hsu
Zoey Lim
Sharmaine Khor
Suni Sae-Na
Elyson Chew
Allen Wu
Fahren Yii
Allysia Tan
Shim Boon Shin
Elain Kok
Connie Goh
Kevin Neo